ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou iloveme s.r.o.

Predávajúci:
iloveme s. r. o.
Okružná 10528/2, Martin 036 01, Slovenská republika

IČO: 36043494, IČ DPH: SK2020064706, DIČ: 2020064706
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 75739/L
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina

Dodávateľ je platcom DPH.

Prevádzka elektronického obchodu: https://www.iloveme.sk/

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.ilovemestore.eu

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou iloveme s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

COOKIES

E-SHOP Informácie o spracúvaní osobných údajov