VYHODNOTENIE MESAČNÉHO TESTOVANIA PRÍPRAVOVANÉHO TONICA


A | Compliance: prvá sada otázok sa bude týkať vašej spokojnosti s používaním jednotlivých prípravkov a s vašou ochotou používať ich opätovne

B | Subjektívne hodnotenie účinku kombinácie prípravkov. V tejto časti Vás poprosíme o Vaše slovné zhodnotenie testovaného tonica samostatne, a potom v kombinácii s prípravkami Vašej iloveme sady.


DOTAZNÍK