KONTAKT

Výroba iloveme® Beauty Lab

Mokraď 2A, 038 61 Vrútky, Slovakia

+421907460902

info@iloveme.sk

@iloveme.sk


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

iloveme s.r.o.

Okružná 10528/2, 036 01 Martin, Slovenská republika

IČO: 36 043 494
DIČ: 202 0064 706
IČ DPH: SK202 0064 706

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK74 0900 0000 0051 7486 8937

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 75739/L